Giấy dán tường Nhật Bản P111 01 BB8519

235,000
Đơn giá: 235,000/m2 Đơn giá thi công: 30,000/m2

Giấy dán tường Nhật Bản P100 02 BB8470

235,000
Đơn giá: 235,000/m2 Đơn giá thi công: 30,000/m2

Giấy dán tường Nhật Bản P052 01 6074

235,000
Đơn giá: 235,000/m2 Đơn giá thi công: 30,000/m2

Giấy dán tường Nhật Bản P042 02 6046

235,000
Đơn giá: 235,000/m2 Đơn giá thi công: 30,000/m2

Giấy dán tường Nhật Bản P032 02 BB8019

235,000
Đơn giá: 235,000/m2 Đơn giá thi công: 30,000/m2

Giấy dán tường Hàn Quốc Hera H6005

68,000
Đơn giá: 68,000/m2 Kích thước 01 cuộn : 1.06m x 15.6 (16,5m2) Đơn giá thi công: 20,000/m2
Trở thành chi nhánh

Linh Trang

trên toàn quốc