0919.716.125
Icon Collap
Giấy Nhật Bản
Giấy dán tường Nhật Bản RE 2686-87-88
Đánh giá bài viết
Giấy dán tường Nhật Bản RE 2633-34
12

Công suất tổng: R 0,92m x D 50m

Chất liệu: vải không dệt cao cấp Japan

Điều khiển:

Bảo hành: 5 Năm

Xuất xứ: Japan

Linh Trang 220,000 250,000

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2633-34

giảm 10% khi mua sản phẩm rèm cửa, giàn phơi thông minh

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2673
12

Công suất tổng: R 0,92m x D 50m

Chất liệu: vải không dệt cao cấp Japan

Điều khiển:

Bảo hành: 5 Năm

Xuất xứ: Japan

Linh Trang 220,000 250,000

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2673

giảm 10% khi mua sản phẩm rèm cửa, giàn phơi thông minh

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2628-29
12

Công suất tổng: R 0,92m x D 50m

Chất liệu: vải không dệt cao cấp Japan

Điều khiển:

Bảo hành: 5 Năm

Xuất xứ: Japan

Linh Trang 220,000 250,000

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2628-29

giảm 10% khi mua sản phẩm rèm cửa, giàn phơi thông minh

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2619
12

Công suất tổng: R 0,92m x D 50m

Chất liệu: vải không dệt cao cấp Japan

Điều khiển:

Bảo hành: 5 Năm

Xuất xứ: Japan

Linh Trang 220,000 250,000

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2619

giảm 10% khi mua sản phẩm rèm cửa, giàn phơi thông minh

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2551-52
12

Công suất tổng: R 0,92m x D 50m

Chất liệu: vải không dệt cao cấp Japan

Điều khiển:

Bảo hành: 5 Năm

Xuất xứ: Japan

Linh Trang 220,000 250,000

Giấy dán tường Nhật Bản RE 2551-52

giảm 10% khi mua sản phẩm rèm cửa, giàn phơi thông minh

1 2