0919.716.125
Icon Collap
Phụ kiện rèm
Phụ kiện rèm 013
Đánh giá bài viết
16

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Hàn quốc

Linh Trang 150,000 180,000

Phụ kiện rèm 013

12

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Thượng hải cao cấp

Linh Trang 220,000 250,000

Phụ kiện rèm 012

14

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Thượng hải cao cấp

Linh Trang 150,000 175,000

Phụ kiện rèm 011

15

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Hàn quốc

Linh Trang 160,000 190,000

Phụ kiện rèm 010

16

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Thượng hải cao cấp

Linh Trang 150,000 180,000

Phụ kiện rèm 009

9

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 65,000 72,000

Phụ kiện rèm 008

16

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Hàn quốc

Linh Trang 150,000 180,000

Phụ kiện rèm 007

17

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Hàn quốc

Linh Trang 165,000 200,000

Phụ kiện rèm 006

16

Công suất tổng: theo kích thước cửa

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Hàn quốc

Linh Trang 125,000 150,000

Phụ kiện rèm 005

30

Công suất tổng:

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Linh Trang 105,000 150,000

Phụ kiện rèm 004

11

Công suất tổng:

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Linh Trang 150,000 170,000

Phụ kiện rèm 003

35

Công suất tổng:

Chất liệu: hợp chất nhôm, kẽm cao cấp

Điều khiển:

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Linh Trang 65,000 100,000

Phụ kiện rèm 001