0919.716.125
Icon Collap
Rèm sáo nhôm
Rèm sáo nhôm RSN04
4.5 (90%) 2 votes
7

Công suất tổng:

Chất liệu: Nhôm lá cao cấp

Điều khiển: kéo tay

Bảo hành: 1 Năm

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 245,000 265,000

Rèm sáo nhôm RSN 16

Tặng cây phong thủy trị giá 350,000 đối với đơn hàng từ 3 triệu - 6 triệu

8

Công suất tổng:

Chất liệu: Nhôm lá cao cấp

Điều khiển: kéo tay

Bảo hành: 1

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 230,000 250,000

Rèm sáo nhôm RSN 03

Tặng cây phong thủy trị giá 350,000 đối với đơn hàng từ 3 triệu - 6 triệu

18

Công suất tổng:

Chất liệu: Nhôm lá cao cấp

Điều khiển: kéo tay

Bảo hành: 1 Năm

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 215,000 265,000

Rèm sáo nhôm RSN 15

Tặng cây phong thủy trị giá 350,000 đối với đơn hàng từ 3 triệu - 6 triệu

20

Công suất tổng:

Chất liệu: Nhôm lá cao cấp

Điều khiển: kéo tay

Bảo hành: 1 Năm

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 210,000 265,000

Rèm sáo nhôm RSN 14

Tặng cây phong thủy trị giá 350,000 đối với đơn hàng từ 3 triệu - 6 triệu

12

Công suất tổng:

Chất liệu: Nhôm lá cao cấp

Điều khiển: kéo tay

Bảo hành: 1 Năm

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 220,000 250,000

Rèm sáo nhôm RSN13

Tặng cây phong thủy trị giá 350,000 đối với đơn hàng từ 3 triệu - 6 triệu

13

Công suất tổng:

Chất liệu: Nhôm lá cao cấp

Điều khiển: kéo tay

Bảo hành: 1 Năm

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 230,000 265,000

Rèm sáo nhôm RSN 12

Tặng cây phong thủy trị giá 350,000 đối với đơn hàng từ 3 triệu - 6 triệu

16

Công suất tổng:

Chất liệu: Nhôm lá cao cấp

Điều khiển: kéo tay

Bảo hành: 1 Năm

Xuất xứ: Australia

Linh Trang 235,000 280,000

Rèm sáo nhôm RSN 11

Tặng cây phong thủy trị giá 350,000 đối với đơn hàng từ 3 triệu - 6 triệu