0919.716.125
Icon Collap
Rèm Vải Họa Tiết
8

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 1,050,000 1,150,000

Rèm họa tiết RHT0010

3

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 1,495,000 1,550,000

Rèm họa tiết RHT0009

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000

7

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 1,250,000 1,350,000

Rèm họa tiết RHT0008

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000

8

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 1,150,000 1,250,000

Rèm họa tiết RHT0007

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000

10

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: thailand

Linh Trang 1,650,000 1,850,000

Rèm họa tiết RHT0006

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000

5

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Thượng hải

Linh Trang 1,850,000 1,950,000

Rèm họa tiết RHT0005

5

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Thượng hải cao cấp

Linh Trang 1,850,000 1,950,000

Rèm họa tiết RHT0004

16

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Thượng hải cao cấp

Linh Trang 1,050,000 1,250,000

Rèm họa tiết RHT0003

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000

8

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Thượng hải cao cấp

Linh Trang 1,150,000 1,250,000

Rèm họa tiết RHT0002

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000

91

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: japan

Linh Trang 2,200,000 25,000,000

Rèm họa tiết RHT0001

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000