0919.716.125
Icon Collap
Rèm Vải Họa Tiết
Rèm vải họa tiết RHT 0024
3 (60%) 1 vote
5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0023

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0022

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0021

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0020

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0019

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0018

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0017

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0016

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0015

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0014

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển:

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0013

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

5

Công suất tổng:

Chất liệu: Vải Polyester

Điều khiển: Kéo ngang

Bảo hành: 2 năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0012

Giảm 10% khi mua sản phẩm giàn phơi thông minh, giấy dán tường

Công suất tổng: khổ vải cap 2,75m

Chất liệu: vải polyeste

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 750,000 790,000

Rèm vải họa tiết RHT 0011

giảm 10% khi mua sản phẩm giấy dán tường , giàn phơi thông minh

3

Công suất tổng:

Chất liệu: vải polyeste cao cấp

Điều khiển: kéo ngang

Bảo hành: 2 Năm

Xuất xứ: Đài Loan

Linh Trang 1,495,000 1,550,000

Rèm họa tiết RHT0009

Tặng 01 cây phong thủy với đơn hàng > 3,000,000

1 2