6% Giấy dán tường giả gỗ G003

Giấy dán tường giả gỗ G003

68,000 72,000
Đơn giá: 68,000/m2 Kích thước 01 cuộn : 10.6m x 15.6 (16,5m2) Đơn giá thi công: 20,000/m2
6% Giấy dán tường giả gỗ G002

Giấy dán tường giả gỗ G002

68,000 72,000
Đơn giá: 68,000/m2 Kích thước 01 cuộn : 10.6m x 15.6 (16,5m2) Đơn giá thi công: 20,000/m2
6% Giấy dán tường giả gỗ G001

Giấy dán tường giả gỗ G001

68,000 72,000
Đơn giá: 68,000/m2 Kích thước 01 cuộn : 10.6m x 15.6 (16,5m2) Đơn giá thi công: 20,000/m2

Giấy dán tường Hàn Quốc mã 70236-2

65,000
Đơn giá : 65,000/m2 Kích thước 1 cuộn : 1,06m x 15,6m (16,5m2) Đơn giá thi công : 20,000/m2

Giấy dán tường Hàn Quốc mã 70236-1

65,000
Đơn giá : 65,000/m2 Kích thước 1 cuộn : 1,06m x 15,6m (16,5m2) Đơn giá thi công : 20,000/m2

Giấy dán tường Hàn Quốc mã 70235-3

65,000
Đơn giá : 65,000/m2 Kích thước 1 cuộn : 1,06m x 15,6m (16,5m2) Đơn giá thi công : 20,000/m2
Trở thành chi nhánh

Linh Trang

trên toàn quốc